Projekčná činnosť, inžiniering, poradenstvo

Projekčná činnosť:

 • územné plány a urbanistické štúdie
 • štúdie stavieb
 • projekty pre územné konanie
 • projekty
 • autorský dozor stavieb

Inžiniering:

 • zabezpečovanie vyjadrení a rozhodnutí k projektovej dokumentácii
 • územné rozhodnutia
 • stavebné povolenia
 • výkon stavebného dozoru
 • zabezpečenie podkladov pre kolaudácie
 • kolaudácie stavieb
 • vklad stavieb do katastra nehnuteľností

Poradenstvo:

 • posúdenie investičného zámeru
 • posúdenie lokality územia
 • konštrukčné systémy
 • prepočet stavebých nákladov
 • zmeny stavieb a konštrukcií

kmeňoví spolupracovníci

Ing. Daniel Šintaj

Ing. Daniel Šintaj

 • architektúra
 • 3D vizualizácie exteriér/interiér
 • stavebné konštrukcie
Ing. Silvia Bortáková

Ing. Silvia Bortáková

 • architektúra
 • stavebné konštrukcie
Mgr.art. Barbora Šutáková

Mgr.art. Barbora Šutáková

 • interiérový/grafický design
 • architektúra
Karol Rosszay

Karol Rosszay

 • inžiniering

Ing. Peter Hančár
Ing. Zdenka Walková
Ing. Miroslav Janega
Ing. Daniel Kolesár
Ing. Veronika Bystrá Sehnalová

Ing. Ján Šuták

Ing. Ján Šuták, konateľ

 • architektúra
 • management
 • inžiniering

Mapa stavieb v Košiciach

Mapa stavieb v Košiciach

Najčastejší spolupracovníci spoločnosti PANAGRAF:

Architektúra:

Ing. Šuták
Ing.arch. Lešták
Ing. Melcer
Ing. Lopuchovský
Ing. Merjavý

Architektúra a konštrukcie:

Ing. Bystrá Sehnalová
Ing. Šintaj
Ing. Bortáková

Interiér - design:

doc. akad.mal. Haščák, ArtD.
akad. soch. Bonk
Mgr.art. Šutáková

Statika:

Ing. Voroňák
Ing. Tury
Doc. Ing. Kanócz, PhD.
Ing. Čop
Ing. Erby
Ing. Gaži

Vzduchotechnika:

Ing. Greš
Ing. Baník

Zdravotechnika:

Ing. Weiss
Ing. Bandler
Ing. Hankovský
Ing. Geci

Požiarna bezpečnosť:

Ing. Horňák
RNDr. Terezka

Voda - kanál, plyn:

Ing. Žabka
Ing. Weiss
Ing. Priščák

Ústredné vykurovanie:

Ing. Kalinič
Ing. Štefanko
Ing. Scholtz

Elektroinštalácia:

Ing. Klešč
Ing. Kaleta
Ing. Vargová
Ing. Mihál
Ing. Žarnovský

Rozpočty stavieb:

Semancová
Mikitová

Meranie a regulácia:

Ing. Šepela
RNDr. Surzen

Komunikácie:

Ing. Titl
Ing. Vydra
Ing. Váhovský

EPS:

Ing. Žarnovský

Teplotechnické posudky stavieb:

Ing. Puškáš

Svetlotechnické posudky:

Ing. Kondáš, PhD.

Vizualizácie 3D:

Ing. Šintaj

Hlukové štúdie:

Prof. Venglovský

Teplovodné rozvody:

Ing. Pancák

Média

Partner HC Košice 2021/2022

Partner HC Košice 2020/2021

Zostrih z televíznej relácie: Môj dom, môj hrad,
Téma: Feng shui, STV, február 2009

Môj dom, môj hrad

Zostrih z televíznej relácie: Môj dom, môj hrad,
Téma: Generačné bývanie, STV, február 2009

Môj dom, môj hrad

Prezentačné video k projektu Titus
- Železná studienka, Bratislava, 2006

projekt Titus

Kontakt

JÁN ŠUTÁK /1955/ vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave /1979/. Pracoval pre Stavoprojekt Košice /1979-1987/ a Potravinoprojekt Bratislava /1987-1991/.

V zmysle zákona o komore architektov a stavebných inžinierov - členom komory stavebých inžinierov - autorizovaný inžinier /1997/.V roku 1990 založil projektový aletiér Panagraf. Od roku 1995 sa okrem tvorby a vedeniu v projekcii venuje aj výkonu inžinieringu, marketingu zhotovovania stavieb a majetkoprávnym vzťahom v príprave zabezpečovania stavieb. V roku 1997 bol ocenený Spolkom architektov Slovenska 2.cenou v súťaži o rodinný dom roka. V roku 2013 bol ocenený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2.miestom v súťaži „Pregresívne bývanie“ za projekt bytových domov v obci Ždaňa (KE - okolie). Autor a spoluautor návrhov a štúdií, projektov a interiérov - do roku 2012 až 730 pojektov.

Spolupracuje s projektovými firmami v Nemecku (Fürth, Mníchov). Externe prednáša na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a vyhotovuje posudky diplomových prác študentov.

Ateliér:

Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
Mail: sutak@panagraf.sk
Mobil: +421 903 905 662

Fakturačné údaje:

PANAGRAF B.D. s.r.o.
Čermeľská cesta 3
040 01 Košice

IČO: 36 193 089
DIČ: 2020052298
IČ DPH: SK 2020052298

Bankové spojenie:

IBAN: SK59 1100 0000 0029 2984 8552

Obchodný register: OS KE I., odd. s.r.o., vložka 11 495/V

Čestné uznanie

Diplom